Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för en positiv utveckling till en jämställd och attraktiv restaurangbransch där det inte förekommer övergrepp och kränkningar.

Föreningen vänder sig till alla som är aktiva i eller i anslutning till restaurangbranschen i Sverige. Föreningen har mynnats ut från initiativet #härtardetslut från november 2020, då 65 kvinnor från restaurangbranschen gick samman för att förändra branschen.

De nio punkter som vi enades om där omställning behövs är:

 

  • Vi vill med detta upprop visa att vi är många kvinnliga förebilder i ledarposition som står för en positiv och jämlik utveckling av restaurangbranschen och vågar ta plats
  • Vi accepterar inte en tystnadskultur som skyddar män i maktposition. Nu lägger vi skulden och skammen där den hör hemma – hos förövarna och de som tyst tittat på
  • Vi vill att alla våra kollegor står upp och vågar utmana den kultur som möjliggör övergrepp och kränkningar, vi måste bryta tystnaden!
  • Vi vill se nolltolerans mot sexism, rasism och homofobi på alla restauranger
  • Vi vill se en jämlik satsning i branschtävlingar
  • Vi vill att branschen värderar och satsar på ledarskap, hela vägen från utbildningstiden till högsta chefsnivå
  • Vi kräver en modern organisation i restaurangers ledande skikt, där vi bygger hela organisationen för att skapa en trygg och jämlik arbetsplats. Detta kräver ett aktivt arbete och kravställning från HRF, Visita, investerare och ägare
  • Vi vill se fler kvinnliga ledare, ägare och investerare i restaurangbranschen
  • Vi vill återskapa och upprätthålla förtroende för vår bransch i de yngre generationerna för att locka fler att utbilda sig och satsa på en karriär inom restaurang

#härtardetslut ledde till en ny start – Föreningen Framtidens Krogkultur