2024

FRAMTIDENS KROGKULTUR SUMMIT 4 MARS 2024 PÅ FOTOGRAFISKA, STOCKHOLM

Årets tema – Generationsskifte i lågkonjunktur 

 –  Hur skapar vi en positiv utveckling till en jämställd och attraktiv restaurangbransch för kommande generationer samtidigt som vi tampas med inflation och ansträngt världsläge? Vi har en enorm styrka i att vara kreativa och lösningsorienterade i besöksnäringen men hur gör vi omställningen konkret? 

Genom att bjuda in inspirerande talare från andra branscher såväl som vår egen för att besvara dessa frågeställningar vill vi bidra till lösningar och dela med oss av de verktyg vi kan för att göra arbetet enklare. Vi kommer också att presentera det arbete vi hittills gjort inom våra fokusområden, ledarskap, kultur, och utbildning. 

Vi börjar dagen med en workshop fokuserad på samverkan kring utbildning och de unga som skall in i restaurangbranschen. Sedan har vi ett program från lunch till eftermiddag med talare och diskussioner. Vi avslutar eftermiddagen med mingel då vi kan fortsätta diskussionen, och knyta nya kontakter. 

 

2022

Under vårt första seminarie i Göteborg på Clarion Hotell Post i början av februari 2022 kom vi fram till trefokuspunkter som är vår första prioritet just nu. Utbildning, ledarskap och arbetskultur är de områden vi tror kan förbättra branschen mest.

2023

TISDAGEN DEN 7 MARS 2023 hade föreningen sitt första årsmöte. Det var en dag som präglades av positiv utveckling till en jämställd & attraktiv bransch med fokus på Arbetskultur, Ledarskap & Utbildning på MJ’s i Malmö. Gäster samt inspel av bl.a LISA LIND DUNBAR, Bon Appétit Essay, JESPER FUNBERG, Etnolog, THERESE HOVMAN, Future on board, VANJA TIUFESSON, Grundare Pink Programming.