BLI MEDLEM

Visst vill du engagera dig i Framtidens Krogkultur och bli en medlem!

Som medlem är du inbjuden att delta vid föreningens årsmöte samt har möjligheten att delta i workshops och arbetsgrupper.

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften är 200 kr/styrelseår som innebär att betald avgift för år 2024 gäller fram till årsmötet år 2025. Därefter behöver medlemskapet förnyas med en ny inbetalning för det kommande året.
OBS! Medlemsavgiften ger dig tillträde till 2024 års Summit den 4/3, du behöver bara anmäla dig!

Betala via swish på 1232191435 och VIKTIGT skriv din mailadress i meddelandefältet så vi kan registrera ditt medlemskap

Du kan även skanna denna QR-kod

Vill du istället betala din medlemsavgift via bankgiro? Betala in på Bankgiro: 5874-2503 och märk din betalning med namn, telefonnummer och mailadress. 

Arbetsgrupper och stöttning:

Vill du engagera dig i någon av våra arbetsgrupper? Var ligger din kompetens och intresse? Arbetskultur, ledarskap eller utbildning?

Maila oss på hej@framtidenskrogkultur.se och anmäl ditt intresse.

Vill du ge en gåva för att stötta och hjälpa utvecklingen av vår krogkultur? Betala in valfritt belopp som du kan avvara för att bidra till vårt ideella arbete och snabba på utvecklingen

Swish på 1232191435

Bankgiro: 5874-2503

Integritetspolicy

Framtidens Krogkulturs målsättning är att värna om skyddet för den personliga integriteten och att vidta alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna och säkerställa att behandlingarna sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och interna riktlinjer, policys och rutiner för hantering av personuppgifter.

Det innebär att endast personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. En närmare beskrivning av Framtidens Krogkulturs säkerhetsåtgärder kan erhållas genom en förfrågan till Framtidens Krogkultur.

Framtidens Krogkultur, org.nr 802539-3763

E-post: hej@framtidenskrogkultur.se

(Det är enbart sekreterare och kassör som har tillgång till personuppgifterna inom Framtidens Krogkultur)

Kontaktuppgifterna ovan kan komma att förändras över tid, vilket i så fall kommer framgå på vår webbplats

*Föreningen Framtidens krogkultur är en ideell förening. All tid och engagemang görs utan ersättning – Tack för ert stöd!